Inspectie Stookinstallaties

Deze inspectie resulteert in optimaal beheer van uw stookinstallaties, die daardoor efficiënter omgaan met energie, veiliger zijn voor mens en milieu, kosten besparen en continuïteit waarborgen. SCIOS Scope 1 t/m 5. Van Empel is volledig SCIOS gecertificeerd en werkt landelijk.

Goed functionerende stookinstallaties verbruiken minder energie, zijn veiliger, beperken de emissie en bieden een hogere bedrijfszekerheid. Dat leidt tot een directe kostenbesparing voor de eigenaar. Onze inspecties zijn een belangrijke basis voor de uitvoering van de wettelijke eisen. Met de uitvoering van deze inspecties en goed onderhoud voldoet u immers aan de eisen van de overheid én verzekeraars.

Eerste bijzondere inspectie (EBI)

De Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) is een belangrijke basis voor de effectieve uitvoering van (periodieke) inspecties en onderhoud. Bij het van kracht worden van het Activiteitenbesluit is het bovendien verplicht om bij ingebruikname van een nieuwe stookinstallaties een EBI uit te voeren. Voor de periodieke inspectie geldt een frequentie die afhangt van de soort stookinstallatie. Daarbij voldoet u door het uitvoeren van inspecties en goed onderhoud aan de eisen van de overheid én verzekeraars.

Periodieke inspectie (PI)

Periodieke inspectie is bedoeld als controle op de onderhoudstoestand van de stookinstallatie, waartoe ook de brandstofleiding wordt gerekend. De inspectie van een stookinstallatie is wettelijk verplicht wanneer het vermogen boven een door de overheid gestelde grens komt. De overheid schrijft voor dat inspecties (keuringen) moeten worden uitgevoerd door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf. Zo kan worden aangetoond dat een stookinstallatie optimaal, veilig en milieuvriendelijk functioneert.

Periodiek onderhoud (PO)

Wanneer uit een inspectie volgt dat onderhoud of reparatie moet worden uitgevoerd, is dit noodzakelijk conform het Activiteitenbesluit. Veel onderhoudsaspecten aan (stook)installaties zijn ook omschreven in de voorschriften van de fabrikant (CE markering).

Meld u gratis aan voor Boval Profijt!

Klanten van Boval kunnen zich gratis aanmelden voor Boval Profijt.
Nadat u bent ingelogd kunt u profiteren van interessante inkoopvoordelen.


Inloggen

E-mailadres

Wachtwoord

Registreren

Als lid van Boval kunt u zich hieronder registreren voor Boval Profijt.

Registreren.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.