Elektrakeuring schermdoek

Dit type inspectie is specifiek bestemd voor kwekers die verzekerd zijn bij Interpolis. Van Empel Inspecties is bevoegd deze specifieke en verplichte inspecties uit te voeren. Een uitstekende tool om het brandrisico van uw glastuinbouwbedrijf zonder brandvertragende schermdoeken in beeld te brengen. Van Empel is volledig SCIOS gecertificeerd en werkt landelijk.

Het schoonmaken van reflectoren en vervangen van lampen doet nagenoeg iedere kweker wel eens. Maar écht onderhoud blijft vaak achterwege. Terwijl er meer dan voldoende redenen zijn om het onderhoud van de belichtingsinstallatie serieus te nemen. Allereerst zijn er wettelijke redenen. De belichtingsinstallatie is onderdeel van de elektrische installatie van een bedrijf. De elektrische installatie moet volgens de NEN 3140, de NEN 1010 en volgens onder meer de Arbowet door een erkend elektrotechnisch installatiebureau worden aangelegd en regelmatig worden gecontroleerd. Bovendien levert een goed onderhouden belichtingsinstallatie een aanzienlijke bijdrage aan de kostenbeheersing, de veiligheid en de betrouwbaarheid van de totale installatie. Zo wordt het risico van brand of uitval door goed onderhoud sterk verkleind.

Onderdeel van de ‘Elektrakeuring Schermdoek’ is onder andere:

  • Beoordeling van elektrotechnische tekeningen
  • Doormeten van hoofd- en onderverdeelinrichtingen
  • Controle van alle aardlekschakelaars
  • Controle en doormeten van wandcontactdozen (230V en 400V), verlichtingsarmaturen en elektrische apparatuur (elektrische arbeidsmiddelen vallen hier niet onder).
  • Controle via een steekproef van aansluitsnoeren van ventilatoren, buismotoren en zwavelverdampers.

Verkleint risico op brand

Interpolis heeft daarom de ‘Elektrakeuring Schermdoek’ ontwikkeld. De keuring bestaat uit drie onderdelen: een gesprek met de installatieverantwoordelijke, de keuring en de rapportage inclusief herstelverklaring. Als uit de keuring ernstige gebreken (categorie A en B) blijken, laat u deze herstellen.

Waar vindt de keuring plaats?

Door het uitvoeren van de Elektrakeuring Schermdoek verkleint u het risico op het ontsteken van het schermdoek. De keuring vindt plaats in maar ook buiten de kas en is specifiek gericht op zaken die ontsteking van het schermdoek mogelijk maken. Dus ook de verwerkingsruimten, het ketelhuis en de opslagloods kunnen onderdeel zijn van deze keuring.

Wie mag de keuring uitvoeren?

Van Empel Inspecties en Advisering heeft de manier van inspecteren en rapporteren afgestemd op de kwaliteitseisen die Interpolis stelt en is dus bevoegd om deze inspecties voor u uit te voeren.

Meld u gratis aan voor Boval Profijt!

Klanten van Boval kunnen zich gratis aanmelden voor Boval Profijt.
Nadat u bent ingelogd kunt u profiteren van interessante inkoopvoordelen.


Inloggen

E-mailadres

Wachtwoord

Registreren

Als lid van Boval kunt u zich hieronder registreren voor Boval Profijt.

Registreren.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.