Tips bij modder op de weg

De najaarsoogst is weer begonnen. Met het wisselvallige weer in het vooruitzicht is er veel kans op modder op de weg. Dit kan leiden tot (zeer) gevaarlijke verkeerssituaties. Om dit, voor u als loonwerker, zoveel mogelijk in de hand te houden, geven wij u  8 tips:

“Loonwerkers hebben de verantwoordelijkheid om mede weggebruikers te waarschuwen voor modder op de weg, bijvoorbeeld bij het transport tijdens de oogst. Dit kan door het plaatsen van modderborden.”

8 tips voor een veilige oogst:

Tip 1: Voorkom te allen tijde overmatige vervuiling van de weg door zoveel mogelijk modder van de wielen van de trekker en wagen te verwijderen voordat u de weg oprijdt. Attendeer ook de vervoerders waarmee u werkt dat ze hun materieel goed schoon maken voor ze de weg op gaan.
Tip 2: Is vervuiling onvermijdelijk? Informeer de wegbeheerder!
Tip 3: Overlaad uw wagens niet met de oogst! Zo voorkomt u dat een deel daarvan tijdens het rijden op de weg belandt.
Tip 4: Wanneer ten gevolge van de weersomstandigheden de weg met modder is vervuild, attendeer de weggebruikers daarop. Plaats voor de werkzaamheden waarbij de kans van modder op de weg bestaat de juiste waarschuwingsborden in de rechterberm op veilige afstand van de rijbaan. Waarschuwingsborden zijn voor Boval-klanten met korting te koop.
Tip 5: Om weggebruikers de gelegenheid te geven snelheid te minderen, moeten de borden rechts van de weg worden geplaatst, op een afstand van minimaal 75 tot 100 meter voor het begin van het gladde weggedeelte. Buiten de bebouwde kom moet de onderkant van het modderbord tenminste 1,20 meter boven de grond worden geplaatst. Het bord moet vanuit beide richtingen duidelijk zichtbaar zijn voor het verkeer.
Tip 6: Maak de door u vervuilde wegdelen zo snel mogelijk weer schoon. Is vegen niet genoeg? Dan schoon spuiten.
Tip 7: Verwijder direct de waarschuwingsborden nadat de werkzaamheden zijn verricht en de weg schoon is. Het onnodig laten staan van de borden vermindert de effectiviteit van de signalering.
Tip 8: Denk ook aan je eigen veiligheid! Draag een reflecterend veiligheidsvest.

 

Modderborden bestellen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.